Ἀργεῖος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀργῆος (; Αθήνα / 200 π.Χ., 2ος-1ος αι. π.Χ., Κως / 1ος αι. π.Χ., Χίος), Ἀργέος (αυτοκρ. περ., Ιωνία / 6ος/7ος αι. μ.Χ., Λυδία), Ἀργῖος (1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
3ος/2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Μίεζα) 3ος/2ος αι. π.Χ., SEG XLIII 424 (2) μέσα 2ου αι. π.Χ., SEG XLIII 419 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) π. 230-200 π.Χ., BCH 45 (1921), 18III.73 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
76