Ἀρέσκουσα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀρέσσκουσα (1ος αι. π.Χ., Μαραθώνας / 3ος αι. μ.Χ., Αμοργός ), Arescusa (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 1ος αι. μ.Χ., Πάτρα, Κάτω Ιταλία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Ἀρεισκουσα (2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-σημ. Άγιος Βασίλειος) 2ος αι. μ.Χ., SEG I 279 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.114.6 (3) IG X.2.1.315.3 (4) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.347 (5) π. 175-200 μ.Χ., SEG XXXVI 646 & XLVII 973 (πρβ. XLIII 468) (6) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 1ος-2ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 227 αρ. 600 (7) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 180 ή 181 μ.Χ., ΑΕΜΘ 15 (2001), 343  

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
59