Ἀρέσκων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Arisco (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 175-200 μ.Χ., SEG XXXVI 646 & XLVII 973 (πρβ. XLIII 468)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
29