Ἀρδρίνη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
5ος/4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βισαλτία-Τράγιλος) 5ος/4ος αι. π.Χ., ΑΔ 26 (1971) Χρον. σ. 418· Αρχαία Μακεδονία 3, 144 και πίν. 4  

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1

Γεωγραφική διασπορά: