Ἄρατος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

῎Αρϝατος (6ος αι. π.Χ., Κύπρος), Ἀρϝατίδας (πατρων. επίθ., 6ος αι. π.Χ., Κύπρος), Aratus (1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) πριν το 357 π.Χ., Hatzopoulos 1991, 38-39 αρ. 7.1 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Λήτη) 2ος αι. π.Χ., SEG XLVI 764.9

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
71