Ἄπτος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Σιντική-Ηράκλεια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XXXI 630

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4