Ἀπολλοῦς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀπολλοῦνος (γεν., 3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος αι. μ.Χ., SEG XLVI 825 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
5