Ἀπολλωνοφάνης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀπολλωνοφάνευς (γεν.,  4ος αι. π.Χ., Θράκη, Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
4ος-3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) < Ιωνία  4ος-3ος αι. π.Χ., IMM 2.10

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
22

Γεωγραφική διασπορά: