Ἀπολλωνίς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀπολωνίς (2ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Άκανθος) 4ος/3ος αι. π.Χ., SEG XLVII 871B.1 (πρβ. XLIX 672) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
37