Ἀπολλώνις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

 Ἀπολλόνις (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Θράκη), Apollonis (1ος αι. π.Χ., Δήλος),  Ἀπολλώνεις (3ος-4ος αι. μ.Χ., Κύπρος)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 214· 356 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.300· πρβ. BCH 98 (1974), 549 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
45