Ἀπολλωνίδας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀπολλο̄νίδας (5ος αι. π.Χ., Σικελία), ;Ἀπολ]λ̣ω̣νίδ̣α̣ι̣ο̣ς (πατρων. επίθ., 3ος-2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Apollonides (3ος αι. π.Χ., Σικελία), Ἀπὀλωνίδας (1ος αι. π.Χ., Ρόδος), Ἀπολωνίδας (1ος αι. μ.Χ., Κυρηναϊκή)

Χρονολόγηση: 
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 4ος/3ος αι. π.Χ., SEG XXXI 618 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
136