Ἀπολλωνία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀπὀλωνία (ελλην.-αυτοκρ. περ., Κύπρος), Ἀπολονία (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Βοιωτία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κύπρος, Κυρηναϊκή), Ἀπολλωνεία (αυτοκρ. περ., Αμοργός, Πάρος), Αἰπολλωνία (αυτοκρ. περ., Κορινθία), Apollonia (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Ἀπολωνία (2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη), Ἀπωλωνία (3ος-4ος αι. μ.Χ., Κόρινθος)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
3ος-2ος αι. π.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) ;3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 213 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 3ος αι. μ.Χ., Arch. Pap. 22 (1973), 209 αρ. 17 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 3ος-2ος αι. π.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 134 (4) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 2ος-3ος αι. μ.Χ.,  Δήμιτσας 1896, αρ. 865 (5) Δήμιτσας 1896, αρ. 867 (6) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.393 (7) 159 μ.Χ., IG X.2.1.322.1 (8) 165 μ.Χ., IG X.2.1.461.5 (9) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.907 (10) 152 μ.Χ., IG X.2.1.923.4 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
174