Ἀπολλινάριος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀπολινάριος (αυτοκρ. περ., Θάσος, Θράκη / 2ος αι. μ.Χ., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θράκη / 3ος αι. μ.Χ., Αθήνα, Μυσία), Apollinarius (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Ιωνία / 2ος αι. μ.Χ., Θράκη), Ἀπολεινάριος (2ος αι. μ.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 137-161 μ.Χ., Μακεδονικά 9 (1969) 143-144 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
52