Ἀπελλαῖος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) αυτοκρ. περ., BCH 22 (1898), 349-350 σημ. 2 (= Δήμιτσας 1896, 858) (2) 3ος αι. μ.Χ., ΑΕΜΘ 15 (2001), 115

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
10