Ἀπατούριος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀπατο̄́ριος (6ος/5ος αι. π.Χ., Σκυθία / 5ος αι. π.Χ., Θράκη, Σκυθία, Ταυρίδα, Κιμμερικός Βόσπορος / 5ος/4ος αι. π.Χ., 4ος αι. π.Χ., Σκυθία)  Ἀπατόριος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα, 4ος αι. π.Χ., Αθήνα, Δήλος / 4ος/3ος αι. π.Χ., Αμοργός)

Χρονολόγηση: 
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) ελλην. περ., Hatzopoulos 1996, 1ος τόμ., 188 σημ. 1 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
172