Ἄπακος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἄπαϟος (5ος αι. π.Χ., Αιανή)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ελίμεια-Αιανή) 5ος αι. π.Χ., Τουλουμάκος & Σβέρκος 2001, 68 αρ. 14 (= SEG XLIX 671) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1

Γεωγραφική διασπορά: