Ἀντώνιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Antonius (αυτοκρ. περ., Βιθυνία), Ἀντώνειος (3ος αι. μ.Χ., Βιθυνία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.243II.6 (2) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.622

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
54