Ἀντωνῖνα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀντωνεῖνα (αυτοκρ. περ., Θεσσαλία, Βιθυνία Λυδία / 2ος/3ος αι. μ.Χ., 3ος αι. μ.Χ., Αθήνα), Ἀντονῆνα (5ος-6ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
αυτοκρ. περ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) αυτοκρ. περ., SEG XXXV 769 (2) 5ος-6ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.782 (= Feissel 1983, 163)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
17