Ἀντωνία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀντωνεία (αυτοκρ. περ., Σικελία / 3ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.706 (2) 5ος-6ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.406 (= Feissel 1983, 191) (3) Μακεδονία (Πελαγονία-Δοστωνείς) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.201.8-9 (4) Μακεδονία (Σιντική-Ηράκλεια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IGB IV 2327 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
41