Ἀντίβιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀντιβίειος (πατρων. επίθ., ;2ος-1ος αι. π.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) ;4ος αι. π.Χ., TAPA 65 (1934), 133 αρ. 9 (2) ;325 π.Χ., TAPA 65 (1934), 128 αρ. 4.11 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
19