Ἀντιμένων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀντιμένο̄ν (5ος αι. π.Χ., Αθήνα) 

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
4ος-3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) π. 326 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 84 αρ. 62.19 (= SEG XXXVI 626) (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 2ος αι. μ.Χ., Μακεδονικά 2 (1951), 619 αρ. 42θ.7 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
5