Ἀντιμένης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀντιμένε̄ς (6ος αι. π.Χ., Αθήνα / 6ος/5ος αι. π.Χ., Κορινθία / 5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Ἀντιμένεις (3ος αι. π.Χ., Κορινθία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 2ος αι. π.Χ., SEG XLVI 764.13

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
36