Ἀντιλέων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀντιλέὀ̄ν (6ος/5ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) π. 245-239 π.Χ., SEG XXXIX 595.1· 596.1  (2) π. 240-220 π.Χ., SEG XXXVII 558.4

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
45