Ἀντικράτης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀντικράτε̄ς (5ος αι. π.Χ., Βοιωτία, Αθήνα), Ἀντικράτειος  (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 169 π.Χ., SEG XLIII 451.8

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
144