Ἀντίφιλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀντιφίλειος (πατρων. επίθ., 2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Antiphilus (2ος αι. π.Χ., Έδεσσα)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
3ος/2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βισαλτία-Τράγιλος) ;4ος αι. π.Χ., Καφταντζής 52 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 171 π.Χ., Λίβιος 42.51.5 (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 3ος/2ος αι. π.Χ., Ét. Thas. 3, 318 αρ. 113 (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 4ος αι. π.Χ., Hatzopoulos 1996 2ος τόμ., 93-94 αρ. 79.6 (5) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) < Αθήνα 5ος αι. π.Χ., IG II2.10017

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
160