Ἀντίδοτος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 3ος αι. π.Χ., Hatzopoulos 1991, 52 αρ. 12.10· SEG XLI 566 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.32.7 (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) 4ος αι. π.Χ., Robinson et al., 10ος τόμ., 479 αρ. 2526 (4) ;350 π.Χ., TAPA 62 (1931), 43 αρ. 2.7 (5) Μακεδονία (Χαλκιδική-Χαλκιδείς) ;350 π.Χ., TAPA 59 (1928), 226, 9· 62 (1931), 43 αρ. 2.1· 65 (1934), 25 αρ. 3.7· 69 (1938), 50 αρ. 4.2· SEG XXXVII 570.2· SEG XXXVIII 670.1, 671.3· SEG XXXIX 617· SEG XLVII 922  

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
47