Ἀντίδωρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀντίδο̄ρος (6ος αι. π.Χ., Αθήνα / 4ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Ἀντιδώριος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Βοιωτία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 3ος αι. π.Χ., Ακαμάτης 2000, 31 αρ. ΠΑΡ2 (= SEG L 613) (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 4ος/3ος αι. π.Χ., ΑΕΜΘ 15 (2001), 118 (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) < Δήλος 3ος αι. π.Χ., IG XI.4.531.3, [10]

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
72