Ἄνθος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Anthus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., 1ος-2ος αι. μ.Χ.,  3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Σικελία), Anthos (1ος-2ος αι. μ.Χ., Πόντος)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 350

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
98