Ἀνθίς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Anthis (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ.,  Κάτω Ιταλία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη), Ἀνθείς (2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.389 (πρβ. BCH 97 (1973), 589) (2) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.740 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
29