Ἀνθέστιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 208 μ.Χ.,  ILeukopetra 52.20 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
8