Ἀνθεσφόρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀντεσφόρος (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Ιωνία / 2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη), Antisphorus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Ἀνσεσφόρος (1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., Σπάρτη), Antesphor (1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.694 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
17