Ἀντέρως

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Anteros (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Σικελία / 1ος αι. π.Χ., 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι, Κάτω Ιταλία / 2ος/3ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι), Antiros (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 297.1, 6 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) ;2ος αι. μ.Χ., ΑΔ 17 (1961-1962) Χρον. σ. 240 και πίν. 287γ (= Pilhofer 154) (3) 2ος/3ος αι. μ.Χ., CIL III 633IIa.6 (= Pilhofer 163) (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. π.Χ., IG X.2.1.912 (5) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.115 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
86