Ἀνταῖος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Antaeus (αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος-3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Αρέθουσα) < Δελφοί 315 π.Χ.-280 π.Χ., FD III.1.186, 2 & σ. 105 σημ. 1 (= Syll3 269K) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
44