Ἀνδρότιμος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀνδρότειμος (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 4ος/3ος αι. π.Χ., SEG XXXI 617 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
31