Ἄνδρων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἄνδρο̄ν (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Ἀνδρώνιος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Andro (1ος αι. π.Χ., Σικελία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.28 (2) 107 μ.Χ., IG X.2.2.325.98 (3-4) 74 μ.Χ.,  IG X.2.2.326.46, 59 (5) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) μετά το 357 π.Χ., Hatzopoulos 1991, 31 αρ. 5.4 (6) Μακεδονία (Μυγδονία-Όσβη) 4ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 147 (7) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) μέσα 4ου αι. π.Χ., SEG XLV 803A (8) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) ;350 π.Χ., TAPA 65 (1934), 125 αρ. 3.2 (9) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) < Δήλος ;4ος/3ος αι. π.Χ., BCH 17 (1893), 633

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
289