Ἀνδρομένης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀνδρομένε̄ς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) αρχές 4ου αι. π.Χ., ΠΑΕ 1981, 25 και πίν. 43β.15 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 582.42 (3) Μακεδονία (Τυμφαία) 4ος αι. π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 3.27.1

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
92