Ἀναξίλας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀναχσίλας (5ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) ;254 π.Χ., Nachtergael 1977, 9.55

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
56