Ἀναξίδωρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀναχσίδο̄ρος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) αρχές του 2ου αι. π.Χ., IG X.2.1.252.5 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
8