Ἀνατόλιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Anatolius (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 4ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία / 7ος-8ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 6ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 429.2 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
18