Ἀνατολή

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Anatole (αυτοκρ. περ., 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Anatolii (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.642.6

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
14