Ἀμβροσία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ambrosia (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ελλην. περ., SEG XXIV 597

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
6