Ἄμμιον

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἄμιον (1ος αι. π.Χ., αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ.,  Λυδία / 2ος αι. μ.Χ., Μυσία, Ιωνία, Λυδία / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Μυσία / 3ος αι. μ.Χ., Λυδία),  Ἄμμειον (1ος-2ος αι. μ.Χ., Μυσία / 2ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 4ος αι. π.Χ., SEG XXXVIII 648

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
137