Ἀμμάδικος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 1ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 163 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) π. 314 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 84 αρ. 62.32

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
2

Γεωγραφική διασπορά: