Ἀμμαδίκα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀμμαδείκα (;1ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) ;4ος αι. π.Χ., SEG XLIII 440 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) ;1ος αι. μ.Χ., SEG XXXVIII 701 & XLIII 469

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
2

Γεωγραφική διασπορά: