Ἅμιλλα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Amile (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία). Βλ. και Ἅμμιλλα

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) π. 180-219 μ.Χ., ILeukopetra 15.1 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 134 μ.Χ., IG X.2.1.462B

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
5