Ἀμία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἀμεία (2ος-3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.34 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Ηράκλεια) μέσα 3ου αι. μ.Χ.,  SEG XLVIII 710 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.408 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
11