Ἀμάτοκος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 188 μ.Χ., ILeukopetra 21.3 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
17

Γεωγραφική διασπορά: