Ἅλυς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Halys (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 181 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 49.31 (2-3) Μακεδονία (Δερρίοππος-Στύβερρα) 121 μ.Χ., IG X.2.2.328.20

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
14