Ἄλκηστις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἄλκησστις (4ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-3) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 127· ΕΚΜ 1, Βέροια 122.1, 5 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
8

Γεωγραφική διασπορά: