Ἄλκιππος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἄλκἰπος (500 π.Χ., Σπάρτη), Ἄλκιπος (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 28

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
50